Coaching

BE2DAY biedt individuele coaching en teamcoaching. Voor beiden geldt dat wij de blik van de ander richten op het hier en nu en op de eigen krachten. De begeleider staat naast de coachee/het team en helpt hen de eigen sterke kanten te (h)erkennen en in te zetten. Niet eindeloos praten, maar doen en ervaren staan centraal. Verrassing en confrontatie worden daarbij niet geschuwd en leiden vaak tot nieuwe inzichten en mogelijke nieuwe sporen. Humor en relativering zijn in het hele coachtraject belangrijke factoren.

 

Tijdens een intakegesprek vertalen we uw coachvraag naar een concrete doelstelling voor het coachtraject. Deze doelstelling, de gewenste resultaten, de manier van werken, en wat er van de cliënt/het team wordt verwacht, leggen we vast in een coachcontract. Met deze resultaatgerichte aanpak kunnen coach en coachee elkaar houden aan afspraken en samen gestructureerd toewerken naar de gestelde doelen.

"Door BE2DAY werd ik mij bewust van de mentale blokkades in mijn contact met anderen. De begeleider leerde mij deze te omarmen in plaats van mij te verzetten. Ik ging naar huis en kon de hele wereld aan…."

- Marc van de Spek, onderzoeker AMK te Utrecht

"Om inzicht te krijgen in de complexiteit van een opdracht heb ik BE2DAY benaderd. Met behulp van een organisatieopstelling hebben we de vraag kunnen ontrafelen en de dieper liggende motieven zichtbaar gemaakt. Dit heeft als resultaat gehad dat ik de teamcoaching op de juiste wijze kon inzetten, met als resultaat een zeer tevreden opdrachtgever. De begeleiding van BE2DAY was professioneel en plezierig. Een volgende keer zal ik BE2DAY zeker weer benaderen."
- Jessica Bijvang, eigenaar Bijvang Consultancy

"De begeleiders van BE2DAY zijn scherp in hun inzichten en creatief en inventief in hun werkwijze. De sfeer is prettig en ongedwongen. Ik was erg verrast door de heldere en realistische manier waarop zij mij bepaalde patronen lieten inzien en ervaren, en de vloeiende wijze waarop tot een oplossing werd gekomen. Het is voor mij een belangrijk leermoment geweest en de aanzet tot blijvende verandering."

- Marieke Kisteman, projectmanagement, yoga & art.

Individuele coaching

Download PDF

De coaches van BE2DAY weten uit ervaring dat mensen grote stappen kunnen zetten als zij zich bewust worden van hun eigen sterke kanten. Inzicht krijgen in hun (gedrags)patronen. Als zij zich richten op het hier en nu. Het zetten van die stappen, het inslaan van nieuwe sporen (of het bewust blijven volgen van het huidige spoor) is een proces dat wij graag begeleiden. Niet door te vertellen wat er moet gebeuren, maar door te helpen onderzoeken, concrete ervaringen mee te geven en te prikkelen. Verrassing en confrontatie zijn verweven in onze manier van ondersteunen. Zonder verrassing geen verandering – zonder verandering geen groei!

Teamcoaching

Download PDF

Teamcoaching heeft als doel teams te ondersteunen in hun ontwikkeling naar meer succes, betere samenwerking en meer werkplezier. Ook op momenten van interne of externe crisis, (onderhuidse) conflicten, ontevredenheid en spanning, kan coaching veel betekenen voor een team. De groepsdynamieken laten zich direct en ter plekke zien en vormen de aanknopingspunten voor de teamcoach.

Organisatie-opstellingen

Download PDF

Een door BE2DAY begeleide organisatie-opstelling brengt u in korte tijd op een laag waar u met woorden nog niet eerder geweest bent. Dat wat er is binnen uw organisatie zal zicht- en voelbaar worden, waarbij nieuwe wegen zich aan zullen dienen.