Over Ons

Zo werken wij

De focus van BE2DAY ligt op resultaat en oplossingen. Daarbij werken wij met oog voor het grote geheel, het ‘systeem’. Het Hier & Nu is voor BE2DAY altijd het uitgangspunt voor bewustwording en verandering.

BE2DAY onderscheidt zich door een aanpak waarbij de nadruk ligt op het te behalen resultaat. Met onze diensten en producten sluiten wij aan bij de bedrijfsmatige doelen van de instelling/organisatie. We besteden dan ook veel tijd en zorg aan de trainings- of coachovereenkomst die wij opstellen met onze opdrachtgever. Ook bij individuele coaching maken wij vooraf met de coachee duidelijke afspraken over de te behalen resultaten.

Oplossingsgericht trainen of coachen betekent: werken met een primaire focus op mogelijkheden in plaats van problemen. De gewenste situatie is leidend en succesmomenten uit het verleden vormen handvaten voor toekomstige successen. De coach helpt de cliënt zelf op zoek te gaan naar oplossingen die hem/haar in het verleden verder hebben geholpen. Zowel voor individuen als voor teams blijkt deze positieve insteek een verrassend en vruchtbaar uitgangspunt voor verandering.

Bij elk individueel vraagstuk, veranderings- of ontwikkeltraject, is het als begeleider in onze visie belangrijk het grotere geheel - het systeem - te betrekken. Een systeem (organisatie, team, groep, klas, gezin, etc.) is een dynamisch geheel. Als één onderdeel vastloopt, heeft dat invloed op het totale systeem.

Veel mensen zijn geneigd over issues te praten in termen van ‘daar en dan’. Logisch, want ‘hier en nu’ is ook best spannend als het om lastige kwesties gaat. Maar ook veel krachtiger, als je tenminste wilt dat er iets verandert. In onze visie worden (gedrags)patronen van individuen en groepen beter zichtbaar en bespreekbaar als we blijven focussen op het hier en nu. Die focus ziet u dan ook terug in al onze begeleidingstrajecten, trainingen en de uitvoering van interim-opdrachten.